ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

30.10.2001 – Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ośnie Lubuskim – strefa V etap II

  • Inwestor: Gmina Ośno Lubuskie, ul. Rynek 1 69-220 Ośno Lubuskie
  • Data rozpoczęcia: 30.10.2001
  • Data zakończenia: 31.08.2003
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe