ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

31.03.2010 – Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Obornikach -I etap

  • Pełna nazwa: Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Obornikach. Inwestycja została zrealizowana w systemie zaprojektuj – wybuduj, YELLOW FIDIC.
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41 A, 64-600 Oborniki
  • Lokalizacja: Oborniki
  • Data rozpoczęcia: 31.03.2010
  • Data zakończenia: 31.10.2012
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Prace projektowe, roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 19 865 258,00 PLN

Kontrakt l: Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w Obornikach -I etap. (Kontrakt nr FS.ZP-05-46/10): Wykonanie robót w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową i dokumenty stanowiące Kontrakt, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na przepustowość: Qdśr = 4200 m3/d (Qmaxd=5670 m3/d, Qmaxh=576 m3/d, RLM = 37 800 dla ścieków surowych).

Kontrakt II: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obornikach – II etap. (Kontrakt nr FS.ZP-10/12),
realizowanej w ramach Projektu POIS.01.01.00-00-115/09 pn.: „Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki” Inwestycja została zrealizowana w systemie zaprojektuj – wybuduj, opartym na Warunkach Kontraktowych YELLOW FIDIC.