ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

31.08.2000 – Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Włoszakowice – II etap budowy kanalizacji sanitarnej Inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE. Kanalizacja grawitacyjna z rur PCV

  • Inwestor: Gmina Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
  • Data rozpoczęcia: 31.08.2000
  • Data zakończenia: 04.10.2001
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 5.736.514,73 PLN