ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

31.10.2017 – Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce. Nr referencyjny: RŚZiZP.271.0057.2016, Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, YELLOW FIDIC

  • Inwestor: Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  • Data rozpoczęcia: 31.10.2017
  • Data zakończenia: 31.05.2021
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo / Konsorcjum
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne, drogowe
  • Wartość zamówienia: 86 679 207,98 PLN