ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

29.11.2018 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

  • Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie; ul. Wodociągowa 1A; 77-400 Złotów
  • Lokalizacja: Złotów
  • Data rozpoczęcia: 29.11.2018
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 35 809 574,81 PLN