ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje03.04.2006 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rynek, Lubańska, Szkolna, Krótka, Kościuszki, Pocztowa, Reja, Żeromskiego w Leśnej

 • Inwestor: Gmina Leśna, Rynek 19, 59-820 Leśna
 • Data rozpoczęcia: 03.04.2006
 • Data zakończenia: 20.12.2006
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne


21.03.2006 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie

 • Pełna nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie Kontrakt Nr: 2002/PL/16/P/PE/035-02 Inwestycja zrealizowana na terenie miasta Częstochowa zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu FS Nr 2002/PL/16/P/PE/035 „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” – Kontrakt nr 02.
 • Inwestor: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY, 42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
 • Lokalizacja: Częstochowa
 • Data rozpoczęcia: 21.03.2006
 • Data zakończenia: 02.09.2007
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: roboty instalacyjne

W  zakresie,   którego   do  wykonania  w  zwartej  zabudowie  na  terenach   miejskich wchodziły następujące elementy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej 70,3 km, z czego 58,95 km kanalizacji grawitacyjnej, 19-tu przepompowni  ścieków sanitarnych i kolektorów tłocznych z tych przepompowni o łącznej długości całkowitej 11,33 km wraz z przekazaniem tych sieci do użytkowania oraz odbudowa nawierzchni ulic i chodników w dzielnicach:  Błeszno, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn,     Kuźnica, Mirów, Stradom-Zawodzie i Wypalanki – Brzeziny miasta Częstochowa.

Wykonanie dodatkowo  przyłączy kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego (do granicy posesji) w ramach zrealizowanej budowy kanalizacji sanitarnej w Częstochowie w ilości 2742 szt. Budowa  /  remont /  odtworzenie nawierzchni ulic i chodników o łącznej

powierzchni nie mniejszej niż 40 000,00 m2.17.03.2006 – Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, etap II we wsi Bramki gmina Błonie w okresie 2 lat (2006-2007)

 • Inwestor: Gmina Błonie, 05-870 Błonie, ul. Rynek 6
 • Data rozpoczęcia: 17.03.2006
 • Data zakończenia: 30.11.2007
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 3 031 857,08 PLN


21.11.2005 – Budowa stacji odwadniania osadu wraz z robotami towarzyszącymi na terenie oczyszczalni ścieków o przepustowości Ośr.=1980 m3/d w m. Wronki

 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
 • Data rozpoczęcia: 21.11.2005
 • Data zakończenia: 16.08.2006
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
 • Wartość zamówienia:  3 563 028,00 PLN


15.08.2005 – Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Żarach, Nr projektu 2003/005-708.17 – Inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE

 • Inwestor: Gmina Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
 • Data rozpoczęcia: 15.08.2005
 • Data zakończenia: 30.11.2006
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 986 379,33 EURO


06.06.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy-Kowanówko-Rożnowo – II Etap ochrony zlewni wód rzeki Wełny

 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o., ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki
 • Data rozpoczęcia: 06.06.2005
 • Data zakończenia: 21.06.2006
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe
 • Wartość zamówienia: 2 447 651,09 PLN


15.04.2005 – Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I ( z wyłączeniem aktualnie realizowanego etapu Ia obejmującego budowę stacji próżniowo – pompowej, odcinka VS-1-I kanalizacji podciśnieniowej oraz odcinka tłocznego i grawitacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej) w zwartej zabudowie miejskiej

 • Inwestor: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 • Data rozpoczęcia: 15.04.2005
 • Data zakończenia: 24.10.2006
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 14 858 631,10 PLN


05.04.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Długa, Różana, Brzozowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Marchlewskiego, Tęczowa, Wiosenna, Pogodna, Słoneczna, Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp. – II Etap – inwestycja zrealizowana w ramach programu SAPARD

 • Inwestor: Gmina Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14, 64 – 761 Krzyż Wielkopolski
 • Data rozpoczęcia: 05.04.2005
 • Data zakończenia: 29.07.2005
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne


02.02.2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji, przepompowniami i zasilaniem energetycznym do przepompowni na terenie wsi Marcinki, Ignaców gmina Kobyla Góra

 • Inwestor: Gmina Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów 1, 63 – 507 Kobyla Góra
 • Data rozpoczęcia: 02.02.2005
 • Data zakończenia: 20.06.2005
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 1 466 201,50 PLN


11.01.2005 – Rozwój strefy przemysłu i usług w Kolonowskiem – Nr 2002/000 605.06.06- L002 – inwestycja zrealizowana w ramach programu PHARE

 • Inwestor: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
 • Data rozpoczęcia: 11.01.2005
 • Data zakończenia: 30.09.2005
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 6.451.584,51 PLN
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.