ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje16.05.2019 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada

 • Inwestor: Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
 • Lokalizacja: Liszkowo, gm. Łobżenica
 • Data rozpoczęcia: 16.05.2019
 • Data zakończenia: 16.05.2019
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 12 979 797,43 PLN


19.02.2019 – Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

 • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie
 • Lokalizacja: Strzelce Opolskie
 • Data rozpoczęcia: 19.02.2019
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 59 198 415,24 zł

http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/idn:969729.11.2018 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

 • Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie; ul. Wodociągowa 1A; 77-400 Złotów
 • Lokalizacja: Złotów
 • Data rozpoczęcia: 29.11.2018
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 35 809 574,81 PLN


28.09.2018 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku

 • Inwestor: Gmina Zbąszynek ul. Rynek 1; 66-210 Zbąszynek
 • Lokalizacja: Zbąszynek
 • Data rozpoczęcia: 28.09.2018
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • Wartość  zamówienia: 24 783 220,53 PLN31.10.2017 – Budowa kanalizacji w Gminie Kobierzyce

 • Inwestor: Gmina Kobierzyce Al. Pałacowa 1; 55-040 Kobierzyce
 • Lokalizacja: Gmina Kobierzyce
 • Data rozpoczęcia: 31.10.2017
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót instalacyjnych, inżynierskich, sanitarnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • Wartość zamówienia: 84 962 250,00 PLN


11.10.2017 – Budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową pompowni w Ludomach

 • Pełna nazwa: CZĘŚĆ 2 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół CZĘŚĆ 3 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa.
 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14; 64-630 Ryczywół
 • Lokalizacja: Gmina Ryczywół
 • Data rozpoczęcia: 11.10.2017
 • Data zakończenia: 30.06.2018
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty instalacyjne, inżynierskie, sanitarne
 • wartość zamówienia: 9 643 734,45 zł


19.05.2017 – Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie

 • Inwestor: Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie; ul. Człuchowska 26; 77-320 Przechlewo
 • Lokalizacja: Przechlewo
 • Data rozpoczęcia: 19.05.2017
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
 • Wartość zamówienia: 10 998 153,56 PLN

W dniu 18.07.2019 dokonano odbioru technicznego oczyszczalni ścieków w Przechlewie. 22.02.2017 – Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo, gmina Suchy Las

 • Inwestor: Gmina Suchy Las; ul. Szkolna 13; 62-002 Suchy Las
 • Lokalizacja: Gmina Suchy Las
 • Data rozpoczęcia: 22.02.2017
 • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
 • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • wartość zamówienia: 10 080 562,42 zł


22.12.2016 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła: CZĘŚĆ 5 wraz z budową nowego mostu nad rzeką Głomią w m. Skórka / CZĘŚĆ 6 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik

 • Inwestor:   WZDW Poznań, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
 • Data rozpoczęcia: 22.12.2016
 • Data zakończenia: 30.04.2017
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, Roboty inżynieryjne
 • Wartość zamówienia CZĘŚĆ 5: 1 247 595,85 PLN
 • Wartość zamówienia CZĘŚĆ 6: 3 865 815,71 PLN


10.11.2016 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Osiedlu Borek we Wronkach

 • Pełna nazwa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Osiedlu Borek we Wronkach – realizowane w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”
 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
 • Lokalizacja: Wronki
 • Data rozpoczęcia: 10.11.2016
 • Data zakończenia: 02.09.2018
 • Forma realizacji: Wykonawca
 • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlano – montażowe / technologiczne
 • Wartość zamówienia: 10 172 100,00 PLN
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.