ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

19.02.2019 – Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich

  • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie
  • Lokalizacja: Strzelce Opolskie
  • Data rozpoczęcia: 19.02.2019
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne – sieciowe, elektryczne
  • Wartość zamówienia: 59 198 415,24 zł

http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/idn:9697