ATA-TECHNIK sp. z o.o. SKA

Realizacje

13.01.2003 – Rozbudowa i modernizacja przemysłowo – komunalnej oczyszczalni ścieków dla Borku Wielkopolskiego w miejscowości Karolew o przepustowości 1026 m3/d

  • Inwestor: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp.
  • Data rozpoczęcia: 13.01.2003
  • Data zakończenia: 30.06.2004
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty sanitarne, roboty budowlane, elektryczne, technologiczne
  • Wartość zamówienia:  2 247 128,40 PLN